Welkom

Welkom op de website van Scope Psychotherapie.

Scope biedt psychotherapie voor baby's, (jonge) kinderen, jongeren en hun ouders en voor volwassenen. Op een effectieve manier helpen we om problemen op te lossen dan wel te verminderen. We staan voor kwaliteit, een persoonlijke benadering en we werken op een open en duidelijke manier.

We behandelen sociale, emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek, waaronder:

  • depressieve klachten
  • angstproblemen
  • traumagerelateerde klachten
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • hechtingsproblemen
  • aandacht- en concentratieproblemen
  • contact- en communicatieproblemen
  • gedragsproblemen
  • complexe rouw
  • onbegrepen lichamelijke klachten

Voor huidige wachttijden zie tab Algemeen en dan onder tab Aanmelden. 

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517
E-mail:


Aanmelden

Kinderen en jongeren

Volwassenen


Beroepsverenigingen